İnsan Kaynakları

Tıp Merkezimizin hedefleri, misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli, yetkin çalışan kadrosu kurmak amacı ile insan gücü alımını gerçekleştirmektir. Çalışanların mesleki ve kişisel becerilerini hizmet içi eğitim programları ile arttırarak kariyer planlaması yapmak ve performanslarını arttırmak temel ilkelerimizdendir.


Birbirinden farklı meslek gruplarının aynı hedefe doğru bir arada ekip çalışması yapmalarını sağlayarak kişi ve birimlerin performansını arttırarak, ortak kurum performansını yüksek seviyede olmasını sağlamak için Sürekli Gelişen / Geliştiren İnsan Kaynakları Sistemini kullanmaktayız.


ÖZEL ŞİFA TIP MERKEZİ;  etkin ve insan odaklı uygulamalarıyla, motivasyonu yüksek, nitelikli, üretken çalışanlara sahip olmayı hedeflemektedir.