Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

cocuk

- Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri,
- Çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi,
- Büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi, takibi, 
- Sosyal ve psikolojik gelişimlerinin değerlendirilmesi, takibi, 
- Aşı uygulamaları, aşı programının oluşturulması ve takibi, 
- Çocukluk çağı taramaları,
- Beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, aile eğitimi.